BİRLİKTE YAŞAMAK

BİRLİKTE YAŞAMAK Bir toplum içerisinde yaşıyorsak eğer her şey toplumsal değer ve normlara göre belirlenir. Bu değerler de kişinin içinde bulunduğu ihtiyaç ve kişisel gelişim evrelerine göre şekillenir. Ortak yaşama …

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

Verimli ders çalışma; programlı, planlı bir şekilde dersin başına oturup aynı istikrarda devam etme sanatıdır. Evet, bir sanattır aslında programlı ve zaman yönetimli ders çalışmak; çünkü herkesin özellikle günümüzde çok …

SINAV KAYGISI

Sınav kaygısı, sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin sınav esnasında açığa çıkarılması karşısında kişide ortaya çıkan gerginliktir. Kaygı yaratan unsurlar: • Sürekli başarılı olma isteği içerinde olmak, • Sınavı bir saygınlık belirtisi …

SENİN VEREBİLECEĞİN

Öğretmenlik hayatımda öğrencileriminen çok şikâyetleri ebeveynlerinin yanlış davranışlar sergileyip onları anlamamaları konusunda olmuştur. Peki, nedir olumsuz aile davranışları? Çocukları “ off! niye benim ailem” demeye iten etken… OLUMSUZ AİLE TUTUMLARI …

ÖZGÜVENİM

Özgüven, bir bireyin kendisi olmaktan memnun olması ve bunun sonucunda kendisiyle ve çevresiyle barış içinde olmasıdır. Sağlam bir özgüven bireyin en güçlü silahıdır. Özgüveni güçlü olan bireyler, özellikle çocuklar zorluklarla …

MESLEĞİM NE OLSA ACABA?

Meslek seçimi, hayatımızdaki en önemli kararlardan biridir. Çünkü bir ömür sevmediğiniz bir yemeği her öğün ünümüze koysalar hepimiz itiraz ederiz. Yeryüzünde binlerce meslek bulunmaktadır. Türkiye’de ise resmi olarak tanımı yapılmış …

GENÇLİK VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Bu hafta rehberlik dersinde öğrencilerime bağımlılık ve yanlış inanışlardan bahsettim. Çünkü farkındalık yaratılması gereken konulardan birisi kesinlikle sigara ve türevlerinin kullanım yaşının oldukça geriye çekilmesi ve biz eğitimcilerin başta olmak …

EYVAH BAĞIMLIYIM

Bağımlılık; kişinin kullandığı herhangi bir nesne ya da bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bu durum kişinin bütün vaktini ve enerjisini tükettiği için kişi kendisini bu durumun kölesi gibi görmez ama …

ERGENLİK DÖNEMİ VE SORUNLARI

İnsanın içinde fırtınaların koptuğu • Sosyal • Psikolojik • Fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı • Çocuklukla erişkinlik arasında yer alan • Hızlı bir BÜYÜME, GELİŞME veOLGUNLAŞMANIN olduğu • Gelecekteki yaşantıyı …

ERGEN ANNE BABASI OLMAK

Dünyadaki en zor şey ergen olmak… Belki de daha da zoru ergen anne ve babası olmaktır. İletişimin daha da önemli olduğu bugünlerde ergenlerimize nasıl davranmamız gerekmektedir. Şimdi bunların üzerinde duralım. …